HZ.İSA (as) HANGİ DİLİ KONUŞURDU?


                              HZ.İSA (as) HANGİ DİLİ KONUŞURDU?

Okuyucuya bir fikir vermesi açısından şunu belirtmekte fayda görüyorum. Şu an elimizdeki İncil'lerin tamamı Yunanca ve ya başka dillerdedir. Ama Aramice değil.(!) Kesin bir şekilde biliyoruz ki M.Ö. 200'lü yıllardan M.S. İlk bir kaç asra dek Yahudi' ler zamanın Lingua Franca'sı Aramice konuşurlardı. Elimizdeki en eski Yeni Ahit yazmaları ise hep Yunancadır. Hz. İsa (as) ın mesajı Aramice idiyse Hz.İsa (as)'nın mesajının orjinalinin elimizde olmaması bizi maalesef yönlendirilmiş Yunanca yazan yazarların çalışmalarını incelemek zorundayız. Herşeye rağmen Teslis (Üçleme) inancının İncil' e sonradan sokulup aslında İncil'de hala orjinal mesajının mevcut olduğunu göstermek imkansız değildir.

İncil'i ilk defa okuyan biri Hz.İsa (as)'nın bir çok yerde Tanrı'ya "Baba" diye hitabını görüp doğrudan doğruya Hz.İsa (as)'nın onun oğlu olduğunu düşünecektir. İncil içinde bir kaç yerde de Hz.İsa (as)'nın oğul diye bahsedilmesi bunu destekler gibi görünür ancak öyle değildir. Zira Aramice'de kullanılan "Abba Rabbi" Yüce Baba değil , "En yücelerde olan Rabb'im" demektir. Şu da unutulmamalıdır ki Hz.İsa (as) da insanları Tanrıyı Baba diye çağırdığında başkalarını Baba diye çağırmayı yasaklamıştır. Aşağıdaki ayetleri inceleyin.

Matta Bap 23-9

`Yeryüzünde kimseye `Baba' demeyin. Çünkü bir tek Babanız var, O da göksel Baba'dır. `

Ayrıca şu ayetler de Baba-Oğul ilişkisinin Allah'ın tüm kullarını ilgilendirdiğini gösterir. Yine ifade ediyoruz ki bu tamamen semboliktir. Kastedilen Allah'ın sanki bir Baba gibi koruyup gözeten ve rızık veren olduğu benzetmesidir. Kayda değer başka bir nokta da Aramice'de İsa Mesih'in isminin ne anlama geldiğidir. "İsa", Aramice olan  Ye-Şu-A' nın transliterasyonudur. Bu kelime İlahi bir tevafukla sanki Hz.İsa (as)'nın kaderinin bir işareti olarak "KURTARILMIŞ" demektir. (Kaynak,
Ye-Şu-A adı altında arama, Kral James Versiyonu İncil) (Doğrusunu Allah bilir)

                                                                      

                                  Yunanca İnciller'de Aramice'den Dilsel Kalıntılar

İncil metinleri içlerinde kayıtlı en az iki dilin dilsel kalıntılarını taşımaktadır.

Aramice'deki ve İbranice'deki şiiri inceleyelim. Bu iki dilde Batı edebiyatından farklı olarak seslerin paralelliğinin (uyak) yanında anlam benzeşmesi de etkindir. 

Örneğin Zeb. 27-1
 

                           


Zebur 27-1:


“RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, kimden korkarım?
RAB yaşamımın kalesidir, Kimden yılarım?”


İbranice'de bu paralellik daha da belirgindir: Aşağıdaki kelimelerin yazılışındaki benzerliğe dikkat ediniz.

  Aynı yapı İncil'de Hz. İsa'ya atfedilen sözlerde de vardır:


Luka 6, 27-28

Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın,
size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.

Yine Aramice ve İbranice'si incelendiğinde belirginlik ortaya çıkmaktadır

                                            Kafiyeli İfadeler

İnciller, Yunanca'ya uymayan ama Aramice ve İbranice'sinde belirginleşen kafiyeli ifadeler içermektedir.
Matthew 23: 24

Siz ey kör klavuzlar, Küçük sineği süzer ayırır, ama deveyi yutarsınız!


Yunanca'sında bu uyak kayıptır:

Yunanca'da küçük sinek konopa, deve ise kamelon'dur. Ama Aramice orjinalinde bu kelime oyunu ortaya çıkar

Aramice'de deve gamla, sinek ise kamla'dır.

                        
                            
                 
  İbranice Deyimler


Hz. İsa'nın muhtemelen kullandığı bazı deyimler yalnız Aramice ve İbranice'de vardır:

Luka 622 adınızı kötülediklerinde.

Luka 929 İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti

Luka 944 Şu sözlerime iyice kulak verin

Yine bu deyimler İbranice'dir. Ancak İncil'in İngilizce tercümesi Authorised Version onların İbranice'ye yakın şekilde İngilizce'ye çevirmiştir.


e-mail: mkusak@yahoo.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !